Vaheaeg

Vaheaeg , prosoodias, häälikupaus kahe täishääliku vahel, mis esinevad koos ilma sekkuva kaashäälikuta, kusjuures mõlemad häälikud on selgelt välja öeldud. Need kaks vokaali võivad olla kas ühe sõna sees, nagu sõnades V st nna ja n ai ve ehk kahe järjestikuse sõna lõpp- ja algvokaalid, nagu fraasides s ee i t ja g o i n. Vaheaeg on vastupidine valimisele, teise hääliku langemisele või hägustumisele; see erineb ka diftongisatsioonist, kus täishäälikud segunevad ja moodustavad ühe heli.